ΕΛΛΑΔΑ

Ο ελληνικός εταίρος και συντονιστής του «Mission Responsible» είναι η Inter Alia
(www.interaliaproject.com).

Σχετικά με το
Mission Responsible

Το «Mission Responsible» είναι ένα πρόγραμμα 24 μηνών (Μάρτιος 2016 – Φεβρουάριος 2018), που στοχεύει στην καθιέρωση προτύπων για την ποιότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων με και για για τους νέους (Youth Work), μέσω της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ 7 οργανώσεων από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σενεγάλη, το Τόγκο, την Ινδία, το Νεπάλ και το Βιετνάμ. Το «Mission Responsible» στοχεύει να ενισχύσει συνεργασίες με οργανώσεις νεολαίας από την Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και ενισχύοντας τις θέσεις των ανθρώπων που δουλεύουν με τους νέους, για τους νέους (Youth Workers) και των οργανώσεών τους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις – αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία επαγγελματιών του συγκεκριμένου κλάδου.

Δημόσια Συζήτηση

Προώθηση αλληλεπίδρασης μεταξύ έμπειρων επαγγελματιών, ενδιαφερόμενων μερών, φορέων χάραξης πολιτικής και κοινού, μέσα από εργαστήρια και σεμινάρια που στοχεύουν στην παρουσίαση μιας πιο δημοφιλής και κατανοητής Ευρώπης.

Δικτύωση

Υποστηρίζει και προωθεί τις απόψεις και τις δραστηριότητες οργανισμών που μοιράζονται το κοινό όραμα της προάσπισης ενεργούς συμμετοχής για μια δυναμική Ευρώπη.panagiotis.trapatsas@gmail.com