Về dự án
“ Mission Responsible”:

“ Mission Responsible” là dự án diễn ra trong 24 tháng (từ tháng 3/2016 đến tháng 2/2018) nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức và thiết lập chuẩn mực cho các hoạt động thanh niên thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm của 7 tổ chức đến từ Hy Lạp, Italy, Senegal, Togo, Ấn Độ, Nepal, Việt Nam. “Mission Responsible” sẽ thắt chặt mối quan hệ hợp tác của các tổ chức thanh niên đến từ châu Phi, châu Á, châu Âu, trao đổi những kiến thức, kỹ năng và khẳng định vị thế của thanh niên cũng như các tổ chức thanh niên để vượt qua những thách thức xã hội bằng sự tư vấn của các chuyên gia kinh nghiệm.Tiếp xúc:

Đỗ Thị Phúc, giám đốc
Email: phuc@sjvietnam.org


panagiotis.trapatsas@gmail.com